Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Wytyczne do izolacji fundamentów w domu niepodpiwniczonym

W przypadku budynków niepodpiwniczonych musimy pamiętać o tym iż hydroizolujemy zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny obrys fundamentów. Z uwagi na to iż po zewnętrznym obrysie prowadzimy również prace ocieplające stosujemy tylko masy wodorozcieńczalne (nie działają zanikająco na styropian). Izolując wewnętrzny obrys możemy zastosować preparaty rozpuszczalnikowe.

Prace przygotowawcze.
W zależności od rodzaju cech podłoża przeprowadza się prace przygotowawcze. Prace te służą temu aby zamknąć wszelkie pory w podłożu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pęcherzy w warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich pęknięć, spoin, narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże musi być stabilne, czyste, wolne od powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie odsadzek oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić.
We wszystkich kątach wewnętrznych należy wykonać fasety (wyokrąglenia o promieniu ok. 2 cm). Fasety wykonujemy z masy IZOHAN IZOBUD WM (WM 2K) w przypadku izolacji materiałami dyspersyjnymi lub IZOHAN IZOBUD izolacyjną masą szpachlową gdy właściwą hydroizolację wykonujemy preparatami rozpuszczalnikowymi (np. przy obrysie wewnętrznym).

Obrys zewnętrzny.
Aby uzyskać umocnienie podłoża, zmniejszenie jego nasiąkliwości oraz zapewnić lepszą przyczepność izolacji do podłoża (mostek sczepny) zaleca się gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje się IZOHAN IZOBUD WL rozcieńczony z wodą w proporcjach 1:1 lub IZOHAN DYSPERBIT.
Jeśli mamy do czynienia z dobrymi warunkami wodno gruntowymi właściwą hydroizolację możemy wykonać z preparatu IZOHAN IZOBUD WL sucha pozostałość min. 1 mm (zużycie 1,5 kg/m2). Z tego rodzaju obciążeniem należy się liczyć tylko wtedy, gdy grunt przepuszczalny (k > 10-4 m/s) ma dostateczna głębokość pod podstawą fundamentów, oraz materiał, którym zasypywany jest wykop posiada dobrą przepuszczalność, np. piasek, żwir. oraz jeśli mamy do czynienia jedynie z wodą powierzchniową lub przesączająca się w formie kropli.
Woda musi mieć możliwość przesączania się do naturalnego poziomu wód gruntowych. Wodę infiltracyjną, w przypadku podłoża słabo przepuszczalnego, można odprowadzić, stosując odpowiednio wydajne drenaże.
W każdym innym przypadku właściwa warstwę hydroizoalcyjną wykonujemy z IZOHAN IZOBUD WM (jednoskładnikowa zbrojona mikrowłóknami), IZOHAN IZOBUD WM 2K (dwuskładnikowa) lub WM 2K PLUS (dwuskładnikowa z wypełnieniem polistyrenowym).

Po przeschnięciu zagruntowanej powierzchni nakładamy właściwą izolację metoda szpachlowania na grubość zależną od typu izolacji. Zaleca się nakładać jednorazowo warstwę nie grubszą niż 2 mm. W przypadku hydroizolacji przeciwwilgociowej wystarczy grubość 2mm suchej pozostałości (zużycie ok. 3 kg/m2).
W zależności od obciążenia wodą należy dobrać odpowiednią grubość warstwy izolacyjnej (szczegóły w kartach technicznych wyrobów).
W pierwszej kolejności uszczelnia się punkty przyłączenia, tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, przejścia rur, studzienki, świetliki, dylatacje. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by powierzchnie kątów wewnętrznych i zewnętrznych były dokładnie pokryte masą. Następnie izoluje się powierzchnie ścian.Hydroizolację wyciągamy na min. 30 cm powyżej poziomu terenu.
Po zakończeniu prac uszczelniających i przeschnięciu warstwy z preparatu IZOHAN IZOBUD WM, WM 2K lub WM 2K PLUS, twarde płyty ocieplające (EPS 200 lub XPS) przykleja się przy pomocy IZOHAN IZOBUDU WK. Preparat rozmieszcza się aplikując równomiernie 5 placków wielkości dłoni na odwrotnej stronie płyty. Następnie, po odczekaniu ok. 15-20 min (w zależności od warunków temperaturowych odpowiednio dłużej lub krócej) płyty te odpowiednio przykłada się i mocno dociska. Oznaką, że czas oczekiwania był zbyt długi jest zmiana barwy masy z brunatnej na czarną.

Obrys wewnętrzny (możemy wykonać jak wyżej lub alternatywnie)

Jako warstwę gruntującą pod system bitumiczny rozpuszczlanikowy stosujemy IZOHAN IZOBUD Br- asfaltowo-żywiczny roztwór gruntujący (zużycie 0,3 l/m2), który posiada doskonałe właściwości penetrujące w głąb porów izolowanych powierzchni. Tak nałożona powłoka gruntująca wiąże dodatkowo drobny pył oraz stanowi gwarancję uzyskania podłoża o jednakowej chłonności na całej powierzchni. Zaleca się nakładanie masy na suche powierzchnie oraz wykonywanie prac w temperaturach dodatnich. Dokładnie wymieszaną masę nakłada się szczotka dekarską lub pędzlem i czeka ok. 6 godzin do wyschnięcia.
Następnie aplikujemy właściwą warstwę hydroizolacyjną z IZOHAN IZOBUD Gr. Preparat aplikujemy przy pomocy ławkowca z twardym włosiem jednokrotnie (zużycie nie mniej niż 0,7 l/m2). W tym wypadku hydroizolacje wyciągamy do górnego poziomu betonu podkładowego (chudziaka).